ข่าวกิจกรรม  

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคุณอำนวย(กลุ่มชุมชนปฏิบัติ)
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคุณอำนวย(กลุ่มชุมชนปฏิบัติ) เร...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 พ.ย. 2558
โครงการก้าวใหม่สายวิชาการ(ด้านการเรียนการสอน)
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดโครงการอาจารย์ใหม่สายวิชาการ(ด้านการเรียนการสอน) ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2558 เพื่...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 มิ.ย. 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่(ด้านวิจัย)
ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่(ด้านวิจัย) ในวันที่ 10 , 11-12, 19 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 10 กรกฎาคม ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 มิ.ย. 2558
โครงการ เรื่อง การนำเสนอสรุปผลการไปดูงานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ เรื่อง "การนำเสนอผลการไปดูงานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่"  โดยกล...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 มิ.ย. 2558
กองการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในโครงการสร้างสุขด้วยการตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในโครงการสร้างสุขด้วยการตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 5 มิ.ย. 2558
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่น 1"
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึก...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 พ.ค. 2558
จัดประชุม เรื่อง การสร้างระบบเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี และการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านการวิจัยและด้านการผลิตบัณฑิต
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุม เรื่อง การสร้างระบบเพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี และการนำไปใช้ประโยชน์ ด้า...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 เม.ย. 2558
โครงการสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ในด้านจัดการความรู้
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ในด้านจัดการความรู้ เมื่อ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 มี.ค. 2558
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดหัวข้อโครงการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 และจัดworkshop เรื่องกระบวนการKM
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดหัวข้อโครงการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน ประจำปีงบ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 มี.ค. 2558
โครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2558  ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 มี.ค. 2558
  ค้นพบทั้งหมด 142 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :