ข่าวกิจกรรม  

โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่.....สายวิชาการ) รุ่น 1 ช่วงที่ 5/2 และช่วงที่ 6
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมบุคลากรสายวิชาการ ภายใต้โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่...สายวิชาการ) ซึ่งมีทั้งห...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 พ.ค. 2557
โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่.....สายวิชาการ) รุ่น 1 ช่วงที่ 5/3
กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมบุคลากรสายวิชาการ ภายใต้โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่...สายวิชาการ) ซึ่งมีทั้งห...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 พ.ค. 2557
โครงการ “การถอดบทเรียน และการจัดทำคู่มือตามกระบวนการ KM”
          คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำโครงการ “การถอดบทเรียน แ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 8 พ.ค. 2557
โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่.....สายวิชาการ) รุ่น 1 ช่วงที่ 3
กองการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมบุคลากรสายวิชาการ ภายใต้โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่...สายวิชาการ)รุ่นที่ 1 ช่...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 เม.ย. 2557
อบรมชุดหลักสูตรสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่...สายวิชาการ) รุ่นที่ 1
กองการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมบุคลากรสายวิชาการ ภายใต้โครงการ ชุดหลักสูตรสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร :~ ก้าวใหม่...สายวิชาการ) รุ่นที่ 1  ระหว่า...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 เม.ย. 2557
โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่.....สายวิชาการ) รุ่น 1 ช่วงที่ 2
กองการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมบุคลากรสายวิชาการ ภายใต้โครงการ ชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่...สายวิชาการ) รุ่นที่ 1 ช่วงที...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 เม.ย. 2557
โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร : ภาวะผู้นำ
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร จัดโครงการสำหรับผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร : ภาวะผู้นำ ประกอบก้วย ท่านอธิการบดี รองอธ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 มี.ค. 2557
กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานด้านบริหารงานบุคคล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 23 ม.ค. 2557
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดูงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมโ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ม.ค. 2557
กองการเจ้าหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาบุคลากร แผนจัดการความรู้ และแผนพัฒนาตนเอง IDP
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 นำโดยนายเกษม  ใคร้มา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาบุคล...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ม.ค. 2557
  ค้นพบทั้งหมด 107 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :