ข่าวกิจกรรม  

โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่.....สายวิชาการ) รุ่นที่ 6
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการก้าวใหม่...สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 6 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งมีบุคลากรสาย...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 ก.ค. 2559
โครงการ TOT ( Training of Trainer ) สร้างนักพัฒนาบุคลากรในคณะ/สำนัก
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ TOT ( Training of Trainer ) สร้างนักพัฒนาบุคลากรในคณะ/สำนัก  โดยถ่ายทอดและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 ก.ค. 2559
โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (High Efficiency Organization Communication)
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (High Efficie...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 ก.ค. 2559
โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่.....สายวิชาการ) รุ่นที่ 5
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการก้าวใหม่...สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 5 ให้กับบุคลากรสายวิชาการที่บรรจุตั้งแต่ ธัน...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ม.ค. 2559
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคุณอำนวย(กลุ่มชุมชนปฏิบัติ)
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคุณอำนวย(กลุ่มชุมชนปฏิบัติ) เร...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 พ.ย. 2558
โครงการก้าวใหม่สายวิชาการ(ด้านการเรียนการสอน)
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดโครงการอาจารย์ใหม่สายวิชาการ(ด้านการเรียนการสอน) ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2558 เพื่...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 มิ.ย. 2558
โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่(ด้านวิจัย)
ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่(ด้านวิจัย) ในวันที่ 10 , 11-12, 19 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 10 กรกฎาคม ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 มิ.ย. 2558
โครงการ เรื่อง การนำเสนอสรุปผลการไปดูงานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ เรื่อง "การนำเสนอผลการไปดูงานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่"  โดยกล...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 มิ.ย. 2558
กองการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในโครงการสร้างสุขด้วยการตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในโครงการสร้างสุขด้วยการตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 5 มิ.ย. 2558
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่น 1"
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึก...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 พ.ค. 2558
  ค้นพบทั้งหมด 126 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :