[22 ก.ค. 2557] ด่วนที่สุด ขอเลื่อนวันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน(ข้อเขียน) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร จากเดิมวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เป็นวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557

ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 939 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร(ครั้งที่ 1) 24 ก.ค. 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 323 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพรเกียรติ 23 ก.ค. 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1040 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 23 ก.ค. 2557
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (บริหารคนเก่ง) จำนวน 7 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 23 ก.ค. 2557
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที 766 สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี 22 ก.ค. 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4) 19 ส.ค. 2556
กระทรวงการคลังให้สมาชิก กบข. ที่มีสิทธิเลือกรับบำนาญสูตรเดิม โดยแสดงความประสงค์ภายในปีงบประมาณ 2557 และให้สิทธิผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก กบข. สามารถสมัครสมาชิกได้ 30 พ.ค. 2556
ว3 การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) 15 ส.ค. 2555
ว9 การกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่_ปรับ5% (ณ วันที่ 1 เมษายน 2554) 15 ส.ค. 2555
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายชื่อการลงนาม เรื่อง การดำเนินการขออนุญาต และขออนุมัติลาศึกษาต่อ 3 ก.ค. 2555
 
izmir evden eve nakliye
marmaris travesti