ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 343 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ(ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ม.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ม.ค. 63
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 781 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร(ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 ธ.ค. 62
ยกเลิกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 118/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 ต.ค. 62
  ค้นพบทั้งหมด 4 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :