ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผุ้อำนวยการสำนักงานคณบดี จำนวน 2 ตำแหน่ง (ครั้งที่ 3)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ก.ย. 64
ัรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1006 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 3)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 ก.ย. 64
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ก.ย. 64
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 872 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ก.ย. 64
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ก.ย. 64
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 ก.ย. 64
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1180 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 ก.ย. 64
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 ส.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 305 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 27 ส.ค. 64
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(เงินงบประมาณ) ตำแหน่งเลขที่ 002 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ครั้งที่ 3)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 ส.ค. 64
  ค้นพบทั้งหมด 56 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :