ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติทีมีสัญญาจ้าง(เงินงบประมาณ) ตำแหน่งเลขที่ 002 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 26 ม.ค. 66
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งเลขที่ 001 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ธ.ค. 65
Recruitment for a Competitive Examination to Employ a Foreigner as a Temporary Employee wit an Employment Contract (Budget Money) Position Number 001 a Foreign Specialist under the Faculty of Business Administration Maejo University (The First Time)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 14 ธ.ค. 65
  ค้นพบทั้งหมด 3 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :