ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รายละเอียดในการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาิทยาลัยสายสนับสนุน(บริหารคนเก่ง) จำนวน 10 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 4 ก.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที 278 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ก.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ก.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 097 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ก.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 891 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ก.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 845 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ก.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 278 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 มิ.ย. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1148 สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม(ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 18 มิ.ย. 62
ผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 มิ.ย. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1037 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์(ครั้งที่ 3)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 มิ.ย. 62
  ค้นพบทั้งหมด 114 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :