ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง(เงินงบประมาณ) ตำแหน่งเลขที่ 002 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 พ.ค. 65
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 19 เม.ย. 65
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 มี.ค. 65
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 มี.ค. 65
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 มี.ค. 65
ผลการคัดเลือกผู้แทนสมาขิก กบข. ประจำปี พ.ศ.2565-2566 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 มี.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1006 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 28 ก.พ. 65
  ค้นพบทั้งหมด 16 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :