กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   ข้อบังคับ / ประกาศ / รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560   ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2562
   ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
แจ้งการเพิ่มช่วงเวลาการขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   บันทึกข้อความที่ อว 69.2.3.4/ว 2 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สั่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
แจ้งเปลี่ยนบริษัทจัดการการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้   บันทึกข้อความที่
อว 69.2.3.3/ว 28 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก และขั้นตอนการสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   บันทึกข้อความที่ ศธ 0523.1.7.4/ว 62 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2558
   
   ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และหนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์
(กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าวในแผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง))
2.1 แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อความเหมาะสมในการเลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน
(กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มดังกล่าวในแผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง))
2.2 The risk assessment form to test of selection of investment policy/ Investment Plan
(Print on both sides of a sheet of paper)
** สำหรับบุคลากรที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุณากรอกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนฯ (ข้อ 1) และแบบประเมินความเสี่ยงฯ (ข้อ 2.1 แบบฟอร์มภาษาไทย หรือ ข้อ 2.2 แบบฟอร์มภาษาอังกฤษ) โดยยื่นใบสมัครและแบบประเมินความเสี่ยง ได้ที่งานสวัสดิการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล **
ตรวจสอบผลการยื่นใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558
   
   แบบฟอร์มอื่น ๆ
แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม และปรับลดเงินสะสม (กสมจ.อพ.-001)
แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบขอลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่ไม่ลาออกจากงาน
   
   แผนนโยบายการลงทุน
แบบเลือกเปลี่ยนนโยบายแผนการลงทุนตามช่วงอายุ (Life Path)
แผนการลงทุนแบบ Life Path
   
   เอกสารประกอบการบรรยาย
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
โดย : บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
โดย : บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) นำเสนอการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
โดย : บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562
   
   เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุน
เงินทองเรื่องต้องรู้ : ออมอย่างไรพอใช้ตอนเกษียณ
ที่มา : SET Group Official (Youtube)
   
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์