กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กฎหมายที่เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2564
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2564
  ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายสวัสดิการเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือค่าตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากร
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เดินทางไปศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมนันทนาการ หรือทัศนศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดให้มีสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักของพนักงานขับรถ กรณีใช้รถส่วนกลางเพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เฉพาะในวันที่มหาวิทยาลัย ส่วนงาน หรือหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ
แบบฟอร์ม
  รายละเอียดเอกสารการขอรับค่าสวัสดิการช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  แบบคำร้องขอรับเงินค่าสวัสดิการ (งานศพ)
  แบบคำร้องขอรับเงินค่าสวัสดิการ (โรคไต หรือโรคมะเร็ง)
  แบบคำร้องขอรับเงินค่าสวัสดิการ (ทำบุญบ้านใหม่หลังแรก แต่งงานครั้งแรก ค่ารับขวัญบุตรแรกคลอด)
  แบบคำร้อง (สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ) การขอรับเงินค่าสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  แบบคำร้องการขอรับเงินค่าสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี จากกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ใบสำคัญรับเงินเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี 2567
  ใบสำคัญรับเงิน
   
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์