ข่าวรับสมัคร / ประกาศผลการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 2 22 ก.พ. 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว) 13 ก.พ. 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตำแหน่งเลขที่ 071 สังกัดฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด(ครั้งที่ 3) 12 ก.พ. 2567
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1212 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 12 ก.พ. 2567
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ภาคข้อเขียน) เพื่อเข้ารับการสาธิตการสอนและสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1213 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ 12 ก.พ. 2567

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดให้มีสวัสดิการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักของพนักงานขับรถ กรณีใช้รถส่วนกลางเพื่อสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หรือบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เฉพาะในวันที่มหาวิทยาลัย ส่วนงาน หรือหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ 22 ก.พ. 2567
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2562 22 ก.พ. 2567
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน 9 ก.พ. 2567
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดกรอบภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 29 ม.ค. 2567
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินชดเชย และเงินทดแทน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 26 ม.ค. 2567
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์