ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบประมาณ 2562


 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 40 คน
  กำหนดการโครงการฯ

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
Username:

Password: