ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากรใหม่ และก้าวใหม่สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 7


 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 36 คน

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
Username:

Password: