ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมก้าวใหม่ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน (หลักสูตรบุคลากรใหม่) รุ่นที่ 8


 ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ
ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว จำนวน 32  คน
  กำหนดการโครงการฯ
  รายชื่อบุคลากร (กลุ่มเป้าหมาย)

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
Username:

Password: