ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ที่อยู่ : กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ : 0-5387-3131-8     โทรสาร : 0-5387-3130

E-mail : personnel@mju.ac.th