ติดต่อกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ : 0-5387-3131-8     โทรสาร : 0-5387-3130

E-mail : personnel@mju.ac.th