บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส
 
  บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส โดยปรับปรุงการจัดวางโต๊ะทำงาน ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้อง จัดการเอกสาร และกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 11 ก.พ. 2552     โดย : admin