หนังสือเวียน กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564
หนังสือเวียนต่าง ๆ
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
(ศธ 0509(5)/ว401 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2551)
  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
(นร 0508/ว(ท) 2640 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2553)
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ศธ 0509(5)/ว18 ลงวันที่ 10 ม.ค. 2554)
  หารือการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ศธ 0509(5).5/ว426 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2557)
  การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ศธ 0509(5).5/ว591 ลงวันที่ 3 ก.ย. 2557)
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(ศธ 0523.1.7.4/ว105 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2558)
  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกรณีพนักงานสถาบันอุดมศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่หรือได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
หน่วยงานภายในซึ่งตั้งขึ้นตามมติสภาสถาบันอุดมศึกษา (ไม่ได้ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง) จะสามารถ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหลักเกณฑ์บัญชี 18 ได้หรือไม่

(ศธ 0523.1.7/ว394 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2559)
  แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
(ศธ 0509(5).7/ว1303 ลงวันที่ 17 ส.ค. 2560)
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
(อว 0209.4/ว1567 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2564)
  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยของพนักงานมหาวิทยาลัย

(อว 0209.4/9320 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2564)
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
  ประจำปีงบประมาณ 2554 - 2556
  ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557)
  ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560)
  ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
  ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
พระราชกฤษฎีกา ดิเรกคุณาภรณ์ 2538
พระราชกฤษฎีกา ดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2) 2549
หนังสือเวียนต่าง ๆ
  การเสนอชื่อนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ศธ 0509(5)/ว100 ลงวันที่ 25 ม.ค. 2555)
  ซักซ้อมแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริฐยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(ศธ 0509(5).7/ว1444 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2559)
   
เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
พรบ.เหรียญจักรพรรดิมาลา 2484
พรบ.เหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 2) 2485
พรบ.เหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 3) 2507
พรบ.เหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 4) 2552
หนังสือเวียนต่าง ๆ
  การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา
(ศธ 0509(5).4/ว1628 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2561)
   
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา 2521
ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ 2) 2532
ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ 3) 2543
ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ 4) 2547
ระเบียบ ว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ฉบับที่ 5) 2547
หนังสือเวียนต่าง ๆ
  การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
(อว 0227.5(4)/ว 378 ลงวันที่ 20 มี.ค. 2563)
   
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์