ค้นหามติแจ้งเวียน กบม.  

ค้นหามติแจ้งเวียน โดย :  
เลขที่หนังสือ :   ตย. 123/2554
ชื่อเรื่อง :   ตย. เปลี่ยนตำแหน่ง
ประเภท : 
งาน : 
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่แจ้งเวียนมติ):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่แจ้งเวียนมติ)
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่ประชุม กบม.):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่ประชุม กบม.)
 
   

ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง กบม. ครั้งที่ ประเภท
1 ที่ อว 69.2.15/ว 8
ลว. 20 ม.ค. 2563
แนวปฏิบัติในการอนุมัติให้บุคลากรประเภทวิชาการลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศและต่างประเทศ
[งานพัฒนาบุคลากร]
22/2562
[11 ธ.ค. 2562]
แจ้งเวียน
2 ที่ อว 69.2.15/ว 3
ลว. 13 ม.ค. 2563
แนวปฏิบัติในการแจ้งวันสำเร็จการศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ (เพิ่มเติม)
[งานพัฒนาบุคลากร]
22/2562
[11 ธ.ค. 2562]
แจ้งเวียน
3 ที่ อว 69.2.15/ว 151
ลว. 27 ธ.ค. 2562
การเพิ่มวุฒิการศึกษาในฐานข้อมูลและทะเบียนประวัติ
[กองการเจ้าหน้าที่]
22/2562
[11 ธ.ค. 2562]
แจ้งเวียน
4 ที่ อว 69.2.15/ว 149
ลว. 25 ธ.ค. 2562
การกำหนดระยะเวลาในการอนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
[งานพัฒนาบุคลากร]
22/2562
[11 ธ.ค. 2562]
แจ้งเวียน
5 ที่ อว 69.2.15/ว147
ลว. 23 ธ.ค. 2562
การจัดส่งรายงานผลการศึกษา/รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา กรณีบุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ
[งานพัฒนาบุคลากร]
22/2562
[11 ธ.ค. 2562]
แจ้งเวียน
6 อว 69.2.3.3/ว 130
ลว. 19 ธ.ค. 2562
ข้อหารือเกี่ยวกับการจ้างพนักงานส่วนงาน และประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา ที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานส่วนงาน พ.ศ.2562
[กองการเจ้าหน้าที่]
22/2562
[11 ธ.ค. 2562]
แจ้งเวียน
7 ที่ อว 69.2.15/ว 103
ลว. 24 ต.ค. 2562
ปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษา/ขยายระยะเวลาการศึกษา/คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
[งานพัฒนาบุคลากร]
19/2562
[22 ต.ค. 2562]
แจ้งเวียน
8 อว 69.2.3.2/ว 338
ลว. 1 ต.ค. 2562
การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
16/2562
[11 ก.ย. 2562]
แจ้งเวียน
9 ศธ 0523.1.7.4/ว 16
ลว. 15 ก.พ. 2562
การเพิ่มวุฒิการศึกษา กรณีศึกษาต่อโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.
[งานทะเบียนประวัติ]
3/2562
[13 ก.พ. 2562]
แจ้งเวียน
10 ศธ 0523.1.7.4/ว 16
ลว. 15 ก.พ. 2562
การเพิ่มวุฒิการศึกษา กรณีศึกษาต่อโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.
[งานทะเบียนประวัติ]
3/2562
[13 ก.พ. 2562]
แจ้งเวียน
  ค้นพบทั้งหมด 231 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :
 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์