ข่าวกิจกรรม  

กองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันอังคารที่ 26 - วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ณ สนามแม่โจ้กอล์
     ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันอังคารที่ 26 - วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ณ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 มิ.ย. 2552
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส โดยปรับปรุงการจัดวางโต๊ะทำงาน ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้อง จัดการเอกสาร และกระดาษที่ไม่ได้...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 ก.พ. 2552
  ค้นพบทั้งหมด 142 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :