เข้าสู่ระบบเลือกผู้แทนสมาชิก กบข.


 ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก กบข.
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
 ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ และหมายเลขเพื่อใช้ในการโหวตเลือกผู้แทนสมาชิก กบข. ได้โดยคลิกที่
<< ตรวจสอบรายชื่อ >>

กรุณากรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
Username:

Password: