ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 พ.ย. 59
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 660 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 พ.ย. 59
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งเลขที่ 138 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 พ.ย. 59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 4)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 พ.ย. 59
รายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1066 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 พ.ย. 59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 3 พ.ย. 59
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 109 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 พ.ย. 59
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 227 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 28 ต.ค. 59
  ค้นพบทั้งหมด 188 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :