โปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ (APS)  

คำชี้แจงมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ หลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณภาระงานของอาจารย์ประจำ  
Update วันที่ 10 ม.ค. 2560
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS V.3.0
Update วันที่ 10 ม.ค. 2560
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ สำหรับผู้บริหาร APS V.3.0.1  
Update วันที่ 17 ส.ค. 2560
ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS