ข่าวกิจกรรม  

บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2552
นายเกษม  ใคร้มา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนประจำปี 2552 ของสำนัก...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ส.ค. 2552
กองการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน
บุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน
โดยเริ่มศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 08.30 น. ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิ
...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 31 ก.ค. 2552
กองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันอังคารที่ 26 - วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ณ สนามแม่โจ้กอล์
     ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันอังคารที่ 26 - วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ณ...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 มิ.ย. 2552
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส โดยปรับปรุงการจัดวางโต๊ะทำงาน ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้อง จัดการเอกสาร และกระดาษที่ไม่ได้...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 ก.พ. 2552
  ค้นพบทั้งหมด 134 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :