ข่าวกิจกรรม  

บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส
บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส โดยปรับปรุงการจัดวางโต๊ะทำงาน ทำความสะอาดพื้นที่ภายในห้อง จัดการเอกสาร และกระดาษที่ไม่ได้...(อ่านต่อ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 11 ก.พ. 2552
  ค้นพบทั้งหมด 131 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :