ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บุคลากร

---> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน <---
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ได้ที่งานสวัสดิการ โทร. 3139, 3140**
ชื่อโครงการ วันที่/สถานที่ เวลา รับจำนวน
ผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้
ลงทะเบียน
หลักสูตรการทำไวน์และสุนทรียของการดื่มไวน์ 24 พฤษภาคม 2566
ห้องปฏิบัติการ 3403
ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์
08.30 - 16.30 น. 30 22
เสริมสร้างอาชีพ และพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ 2 มิถุนายน 2566
โรงเรียนสอนทำอาหาร
"The best thai cookery school"
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
10.00 - 14.00 น. 20 15