ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บุคลากร

---> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน <---
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ได้ที่งานสวัสดิการ โทร. 3139, 3140**
ชื่อโครงการ วันที่/สถานที่ เวลา รับจำนวน
ผู้เข้าร่วม
จำนวนผู้
ลงทะเบียน
ฝึกอบรมการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
เพื่อสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
แก่บุคลากร
18 มิถุนายน 2564
ศูนย์บริการวิชาการคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินฯ
(ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ)
09.00 - 16.30 น. 30 30
การผลิตไวน์และศิลปะการเตรียมไวน์ 22 มิถุนายน 2564
ห้องปฏิบัติการ 3403 , 3404
อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 4
09.00 - 16.30 น. 30 30
กระเป๋าแฮนด์เมดผ้าญี่ปุ่นและที่ใส่
พวงกุญแจสร้างอาชีพเสริมสร้างรายได้
13 กรกฎาคม 2564
ห้องประชุม 209 อาคารธรรมศักดิ์มนตรี
09.00 - 16.30 น. 20 20