ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งเลขที่ 255 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 พ.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 1038 สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 พ.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค ตำแหน่งเลขที่ 148 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 4)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 28 พ.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 550,644 สังกัดคณะศิลปศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 24 พ.ค. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร (ครั้งที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 23 พ.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 905 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 23 พ.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 891 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 23 พ.ค. 62
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 343 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ 3)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 23 พ.ค. 62
รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน(บริหารคนเก่ง) จำนวน 10 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 พ.ค. 62
รายละเอียดการดำเนินการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 พ.ค. 62
  ค้นพบทั้งหมด 49 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :