ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 154 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 มี.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 161 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์(ครั้งที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 มี.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการและกำหนดวัน เวลาสถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งเลขที่ 029 สังกัดแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 12 มี.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 094 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 8 มี.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง เลขที่ตำแหน่ง 007 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 8 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 244 สังกัดคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 5 มี.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 288 สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 5 มี.ค. 61
เปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ตำแหน่งเลขทีี 242 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 5 มี.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ตำแหน่งเลขที่ 221 สังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 มี.ค. 61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ 141 สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 มี.ค. 61
  ค้นพบทั้งหมด 169 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :