ข่าวรับสมัคร/ประกาศผลการคัดเลือก  

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน(สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 129 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 25 ต.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 913 สังกัดคณะศิลปศาสตร์(ครั้งที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 19 ต.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น ลจช. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตำแหน่งเลขที่ 109 สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 19 ต.ค. 61
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1093 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร(ครั้งที่ 3)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 18 ต.ค. 61
  ค้นพบทั้งหมด 114 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :