ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPI) โดย ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)

ตัวอย่างตัวชี้วัด (KPI)  โดย ผู้ช่วยอธิการบดี (อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล)

ซึ่งนำเสนอในการประชุมชี้แจงโครงกาประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2555  (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคาวบอยเทียเตอร์ 

 
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 28 ต.ค. 2554     โดย : mayuree